Lp perearstikeskuse külastaja!

Perearstikeskuse töötajate eesmärk on pakkuda Teile võimalikult head arstiabi ja teenindust.
Töö paremaks korraldamiseks palume vastata alljärgnevatele küsimustele.
Kogu Patsiendi küsitlus saadud info jääb anonüümseks.
Täname!

  Teie vanus:
  Sugu:
  Kas registreerimisel küsiti Teie käest registreerimise põhjust?

  Kas vastuvõttudel on teile pakutud piisavalt arusaadavat infot Teie tervise, uuringute ja ravimite osas?

  Mitu korda olete viibinud sellel aastal perearsti vastuvõtul?

  Mitu korda olete viibinud sellel aastal pereõdede vastuvõttudel?

  Kas olete rahul prearstikeskuse ruumidega?

  Kas olete teadlik telefoninõustamise ja e-posti konsultatsiooni võimalustest?

  Kas olete teadlik koduvisiitide tegemise korraldusest praksises?

  Kas olete teadlik praksises pakutavate tasuliste teenuste olemasolust?

  Teie kommentaarid ja ettepanekud perearstikeskuse töö parandamiseks: