Meie soov on, et koostöö kõigi abivajajatega oleks võimalikult sujuv. Palume teil arvestada järgmiste punktidega:
Vastuvõtud
  • Perearsti ja pereõe vastuvõtule tuleb alati registreeruda
  • Registreerida saab telefoni teel Dr.Virve Raidma ja pereõde Riina Reha vastuvõtule
 • Registreerida saab telefonil 7490 148, registratuuris või e-maili info@roiutohter.ee kaudu
 • Ägeda haigestumise ja töövabastuse korral helistage keskuse telefonil 7490 148 või edastage tervisemure kodulehe kaudu
 • Ühele patsiendile on planeeritud vastuvõtuajaks 20 minutit. Kui olete kindel, et aega võib kuluda rohkem, soovitame registreerida kaks aega
 • Mitme pereliikmega tulles peab igale pereliikmele registreerima eraldi aja
 • Vastuvõtule registreerimisel küsitakse põhjust (näiteks äge haigestumine, tõendisoov, retseptide pikendamine jne)
 • Vastuvõtule palume tulla 5 minutit varem. Hilinemise korral tuleb varuda aega ja jääda ootama ootejärjekorda või registreerida uus aeg
 • Vastuvõtule tulles palume oodata ooteruumis, kuni arst või õde teid kutsub
 • Ägedalt haigestunud patsiente võtab esmalt vastu pereõde. Järjekorras lahendatakse registreerunud patsientide probleemid ja seejärel ootamatult kohaletulnute omad
 • Kui Te ei saa kokkulepitud ajal vastuvõtule tulla, palume sellest võimalikult kiiresti teatada
 • E-kirjadele püüab perearst või pereõde vastata 4 tööpäeva jooksul. Kiirete probleemide korral palume helistada pereõe või  perearsti telefonile 7490 148 või 5160720
 • Kui Te haigestusite ning vajate töövõimetuslehte, siis kontakteeruge esimesel päeval pereõega, et anda esmased ravisoovitused ning kokku leppida aeg vastuvõtule
 • NB! Haiguslehti tagantjärele ei vormistata!
 • Võimalik on pereõega konsulteerida ka telefoni teel. Telefonikonsultatsiooni vajadus edastage telefonil 7 490 148 ja pereõde helistab teile tagasi


Saatekirjad

 • Saatekirja ei ole vaja järgmiste arstide vastuvõtule: silmaarst, naistearst, naha-ja suguhaiguste arst, psühhiaater, hambaarst
 • Kui vajate saatekirja eriarsti visiidile, tuleb eelnevalt registreerida aeg perearsti vastuvõtule


Retseptid

 • Tellitud retseptid  saab osta apteegist järgmisel tööpäeval
 • Kroonilisel haigel peab kodus olema vähemalt paari nädala varu oma rohtudest. See on eriti oluline suvel, mil arstid puhkavad ja uue retsepti saamine võib aega võtta.
 • Retseptide pikendamine toimub kodulehe kaudu või helistades arstikeskusse 7490 148 või kirjutades e-mailile info@roiutohter.ee


Koduvisiidid

 • Koduvisiidi vajaduse otsustab arst. Kodus on arsti võimalused Teie haiguse diagnoosimiseks, kvaliteetse abi andmiseks ja ravi määramiseks väga piiratud, seetõttu kutsume haige enamasti keskusesse.
 • Koduvisiidi tasu on 5 eurot

Nimistust lahkumine

 • Kui soovite perearsti nimistust lahkuda, väljastame Teie ambulatoorse kaardi kahe tööpäeva jooksul alates sooviavalduse laekumisest

   

 

Kiirabi kutsumine telefonil 112
Perearsti nõuandetelefon 1220
Haigekassa klienditeenindus telefon 16363
Kaebuse või avalduse esitamine, juhul kui te ei ole rahul terviseteenuse osutamisega:

 • avaldused postiaadressil Terviseamet Paldiski mnt 81 Tallinn 10617
 • elektrooniliselt

Kodanikud võivad pöörduda ettepanekute, kiituse või kaebusega Eesti Tervisekassa Tartu osakonda
Riia tn 142 Tartu 50415 või telefonil 669 6630 või e-posti aadressil:  info[ät]haigekassa.ee